Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 109-МИ
Ихтиман, 28.10.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и вземане на решение за избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

Днес, 28.10.2019 г., в 07. 00 ч.,Общинската избирателна комисия Ихтиман на основание чл. 87, т. 26 и чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и  на ОИК

        Р Е Ш И : 

           Обявява броя мандати за общински съветници  -  17 (СЕДЕМНАДЕСЕТ )                                              I. Общинската избирателна квота е Триста осемдесет и четири – 384 гласа

           ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати - Няма

 

           ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: 17

           IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

            Кандидатите, които отпадат от кандидатската листа на партиите понеже са избрани за  кметове:

             Калоян Ангелов Илиев

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията или коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

43

ПП ГЕРБ

  ДЕВЕТ                                               9

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  ДВА                                                   2

64

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

  ДВА                                                   2

67

Местна коалиция ЕВРОРОМА /ДПС/

  ЧЕТИРИ                                           4

 

 V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

4

ПП АТАКА

1.

ЗОЯ ВАСИЛЕВА СТОИМЕНОВА

А

68

18

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

 

1.

КРАСИМИР РАЙКОВ САКАРЕВ

А

221

2.

ЯНКО РУМЕНОВ АСЕНОВ

Б

2

3.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

Б

3

4.

НЕДКО БОРИСОВ МУТАФЧИЙСКИ

Б

3

5.

БЛАГОЙ ЗАХАРИНОВ САКАРЕВ

Б

0

6.

СОТИР ТАСКОВ АСЕНОВ

Б

2

7.

ЗДРАВКО ЖИВКОВ ТОПОЛОВ

Б

0

8.

ЖИВКО ИЛИЕВ ИВАНОВ

Б

1

23.

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Димитър Иванов Бонев

А

148

2.

Димитър Стефанов Лазаров

А

39

3.

Гергана Илиева Велкова

Б

8

4.

Петя Вергилова Рангелова

Б

8

5.

Венета Георгиева Ненова

Б

4

6.

Спас Василев Манчев

Б

7

7.

Анна Райчова Данчова

Б

1

8.

Антонина Красимирова Медарова

Б

10

9.

Иван Владимиров Чадаров

Б

2

10.

Йорданка Стоянова Бонева

Б

3

11.

Марин Борисов Кочев

Б

1

12.

Вероника Петкова Костова

Б

2

13.

Марияна Василева Янчева

Б

1

14.

Румен Ангелов Иванов

Б

3

15.

Лилия Стоянова Илиева

Б

10

  43.

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Десислава Георгиева Христоскова - Николова

А

370

2.

Светослав Христов Пашунов

А

346

3.

Виктор Георгиев Илиев

А

225

4.

Николай Лазаров Начев

Б

40

5.

Тони Петров Кацаров

Б

53

6.

Петър Христов Беков

Б

34

7.

Иванка Георгиева Пелтекова

Б

94

8.

Димитър Станев Янков

Б

48

9.

Светлана Йорданова Колева

Б

151

10.

Десислава Атанасова Василева

Б

38

11.

Радослав Петков Иванов

Б

28

12.

Христо Димитров Митков

Б

106

13.

Иван Ангелов Айнаджийски

Б

39

14.

Деян Иванов Статулов

Б

18

15.

Мая Христова Теофилова

Б

10

16.

Любомир Ангелов Рудаков

Б

193

      

  51.

ВОЛЯ

 

1.

Мария Георгиева Коприварова

А

38

56.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Иванко Петров Пандезов

А

463

2.

Иван Бориславов Вуков

А

98

3.

Георги Иванов Чавеов

Б

19

4.

Богомил Костадинов Златанов

Б

40

5.

Кристиан Бориславов Милчев

Б

27

6.

Красимир Иванов Георгиев

Б

22

7

Марияна Добрева Коларска

Б

13

8.

Даниел Кирилов Йорданов

Б

12

9.

Станислав Димитров Владимиров

Б

19

10.

Стоян Троянов Дражев

Б

15

11.

Генади Георгиев Генадиев

Б

11

12

Румен Георгиев Георгиев

Б

10

13

Георги Иванов Костов

Б

11

14

Александра Иванова Соколова

Б

4

15

Иван Бончев Колев

Б

6

16

Валентин Асенов Младенов

Б

3

17

Валентин Иванов Джавезов

Б

3

  64.

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Иван Христов Милчев

А

164

2.

Тодор Благовестов Андреев

А

133 /99/

3.

Георги Михайлов Мичев

А

82

4.

Георги Йорданов Керезов

А

67

5.

Ценка Йорданова Пейчинова

Б

13

6.

Николай Людмилов Андреев

Б

18

7.

Радослав Бойчов Тошев

Б

5

8.

Калин Василев Георгиев

Б

35

9.

Валери Иванов Пейчинов

Б

15

10.

Георги Борисов Кочев

Б

4

11.

Пламен Илиев Колев

Б

27

12.

Йордан Димитров Митев

Б

6

13.

Николай Кирилов Здравков

Б

5

14.

Емил Светославов Церовски

Б

23

15.

Татяна Василева Златкова

Б

11

16.

Георги Владимиров Генчев

Б

3

17.

Павел Стефанов Александров

Б

12

66

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 

1.

Иван Петков Недков

А

54

2.

Антон Малинов Бушнаков

А

5

3.

Спаско Генадиев Гълъбов

Б

4

4.

Кирил Владимиров Керезов

Б

2

  67.

Местна коалиция ЕВРОРОМА /ДПС/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Борис Николаев Аргиров

А

922

2.

Александър Росенов Асенов

А

101

3.

Йордан Малинов Шатъров

Б

88

4.

Андрей Александров Тополов

Б

13

5.

Альоша Альошов Дунавски

Б

78

6.

Георги Станиславов Стоев

Б

50

7.

Петър Бориславов Дончев

Б

1

8.

Сашо Найденов Давидов

Б

1

9.

Данчо Георгиев Георгиев

Б

7

10.

Исмаил Алексиев Филипов

Б

4

11.

Иван Каменов Миладинов

Б

7

12.

Борис Андреев Димов

Б

0

13.

Васил Бориславов Петров

Б

96

14.

Стефан Георгиев Тодоров

Б

3

15.

Иван Бориславов Рабаджиев

Б

0

16.

Димитър Руменов Георгиев

Б

3

17.

Методи Райчов Димитров

Б

2

 

  1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1. Александър Росенов Асенов

МК”ЕВРОРОМА /ДПС/

**********

2. Андрей Александров Тополов

МК”ЕВРОРОМА /ДПС/

**********

3. Борис Николаев Аргиров

МК”ЕВРОРОМА /ДПС/

**********

4. Виктор Георгиев Илиев

ПП ГЕРБ

**********

5. Десислава Георгиева Христоскова - Николова

ПП ГЕРБ

**********

6. Димитър Станев Янков

ПП ГЕРБ

**********

7. Иван Бориславов Вуков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  

**********

8. Иван Христов Милчев

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

**********

9. Иванка Георгиева Пелтекова

ПП ГЕРБ

**********

10. Иванко Петров Пандезов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  

**********

11. Йордан Малинов Шатъров

МК”ЕВРОРОМА /ДПС/

**********

12. Николай Лазаров Начев

ПП ГЕРБ

**********

13. Петър Христов Беков

 

ПП ГЕРБ

**********

14. Светлана Йорданова Колева

 ПП ГЕРБ

**********

15.Светослав Христов Пашунов

ПП”ГЕРБ”

**********

16. Тодор Благовестов Андреев

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

**********

17.Тони Петров Кацаров

ПП ГЕРБ

**********

 

        На основание чл. 87, т. 26 и чл. 453, ал. 5 от Изборния кодекс издава удостоверение на избрания кандидат. 

        Решението на ОИК подлежи  на обжалване пред Административен съд – София Област 7 дневен срок

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Антоанета Георгиева Попова

* Публикувано на 28.10.2019 в 18:45 часа

Календар

Решения

  • № № 116-МИ / 08.11.2019

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 114-МИ / 28.10.2019

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за избиране на Общински съветници, Кмет на Община и Кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии

  • № 113-МИ / 28.10.2019

    относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения