Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 108-МИ
Ихтиман, 27.10.2019

ОТНОСНО: Постъпил сигнал от Институт за развитие на публичната среда.

            В ОИК Ихтиман на 27.10.2019 г. в 14:34 часа по електронната поща е постъпил сигнал от Институт за развитие на публичната среда. Сигналът е заведен с вх. № 97 от 27.10.2019 г. във входящия дневник на ОИК Ихтиман и с вх. № 2 от 27.10.2019 г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

             По същество в сигнала  от Институт за развитие на публичната среда, сигнализира, че секция № 12 в ОУ“ Св. СВ. Кирил и Методий“ има над 15 души, който нямат обозначения. Към сигнала е приложен снимков материал.

            Общинска избирателна комисия Ихтиман, след като се запозна с полученото сигнално писмо

Р Е Ш И:

       Да бъдат дадени указания на г-н Николай Сотиров - председател  на секция № 12   за извеждане на всички  лица без отличителни знаци и да подобри реда на гласуването в секцията.

 

            Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Антоанета Георгиева Попова

* Публикувано на 27.10.2019 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № № 116-МИ / 08.11.2019

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 114-МИ / 28.10.2019

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за избиране на Общински съветници, Кмет на Община и Кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии

  • № 113-МИ / 28.10.2019

    относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения