Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 106-МИ
Ихтиман, 26.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 232000010 в гр. Ихтиман, община Ихтиман, област Софийска, назначена с Решение № 079 - МИ от 30.09.2019 г. на ОИК Ихтиман.

Постъпило е предложение от Борис Аргиров – упълномощен представител на МК „ЕВРОРОМА” за община Ихтиман, област Софийска, за промяна в състава на СИК № 232000010 в  гр. Ихтиман, община Ихтиман, област Софийска, като следва:

  • на мястото на Надка Нуриева Аргирова – член на СИК                                                    № 232000010 да бъде назначена Гюлка Андреева Сакарева, а Надка Нуриева Аргирова  - освободена.

        На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Ихтиман

Р Е Ш И:

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Ихтиман, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Надка Нуриева Аргирова като член на СИК № 232000010 в  гр. Ихтиман, община Ихтиман, област Софийска.

НАЗНАЧАВА Гюлка Андреева Сакарева за член на СИК № 232000010 в  гр. Ихтиман, община Ихтиман, област Софийска.

 

          Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Антоанета Георгиева Попова

* Публикувано на 27.10.2019 в 09:01 часа

Календар

Решения

  • № № 116-МИ / 08.11.2019

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 114-МИ / 28.10.2019

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за избиране на Общински съветници, Кмет на Община и Кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии

  • № 113-МИ / 28.10.2019

    относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения