Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 101-МИ
Ихтиман, 24.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване на образец на Бланка-чернова за отчитане на преференциите от гласуването за общински съветници.

            Съгласно Решение № 1055-МИ от 11.09.2019 г. на ЦИК, поправено с Решение №1328-МИ/08.10.2019 г. и писмо с изх. № МИ-15-936 от 15.10.2019г. на ЦИК, относно преброяване на предпочитанията /преференциите/ при произвеждане на избори за общински съветници, с цел недопускане на грешки в процеса на броене на преференциите, ОИК Ихтиман  следва да вземе решение, с което да утвърди образеца по форма и вид на бланката-чернова, която се изготвя за всяка партия и коалиция, включена в бюлетината за общински съветници и съдържа толкова полета, колкото са кандидатите на съответната партия. 

            На основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК, във връзка с Решение № 1055 –МИ от 11.09.2019 г., поправено с Решение №1328-МИ/08.10.2019 г. и писмо с изх. № МИ-15-936 от 15.10.2019г. на ЦИК,  Общинска избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

           ОДОБРЯВА образци на Бланка - чернова за отчитане на преференциите от гласуването за общински съветници за всяка партия и коалиция, включена в бюлетината за общински съветници.

 

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Антоанета Георгиева Попова

* Публикувано на 24.10.2019 в 18:28 часа

Календар

Решения

  • № № 116-МИ / 08.11.2019

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 114-МИ / 28.10.2019

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за избиране на Общински съветници, Кмет на Община и Кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии

  • № 113-МИ / 28.10.2019

    относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения