Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 100-МИ
Ихтиман, 24.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване на Списък с имената и номерата на кандидатите за общински съветници по кандидатски листи

Във връзка с Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс от ОИК в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., приети с решение № 1112-МИ от 16.09.2019 г., ОИК Ихтиман следва да вземе решение, с което да утвърди Списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи, изготвен за всяка партия и коалиция, включена в бюлетината за общински съветници. Този списък се предава на общинска администрация Ихтиман, която в предизборния ден (26.10.2019 г.) го предава на всяка от 30-те СИК/ПСИК на територията на Ихтиман, за поставяне върху информационното табло, налично пред всяко изборно помещение, както и в кабините за гласуване, в изпълнение на Решение № 607-МИ от 14.08.2019 г. на ЦИК.

 

            На основание чл. 87, ал. 1 и чл. 215 от ИК и Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК от ОИК в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., приети с решение № 1112-МИ от 16.09.2019 г. на ЦИК, както и във връзка с Решение № 607-МИ от 14.08.2019 г. на ЦИК., Общинска избирателна комисия

 Р Е Ш И: 

           ОДОБРЯВА Списък с имената и номерата на кандидатите за общински съветници по кандидатски листи за всяка партия и коалиция, включена в бюлетината за общински съветници.

 

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Антоанета Георгиева Попова

* Публикувано на 24.10.2019 в 18:28 часа

Календар

Решения

  • № № 116-МИ / 08.11.2019

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 114-МИ / 28.10.2019

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за избиране на Общински съветници, Кмет на Община и Кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии

  • № 113-МИ / 28.10.2019

    относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения